Van welk merk moet ik gebruik maken? - Brandveilig

2021-11-04 09:28:36 By : Ms. guohui zhou

Onafhankelijke informatie over brandveiligheid brandpreventie en brandbeveiliging

Welk type brandwerend glas moet ik gebruiken? Dat is een veel bijzondere vraag bij onderhoud en renovatie, maar ook bij nieuwbouwprojecten. De vraag wordt ingegeven door onzekere eisen en de vele afmetingen die bij de bouw kunnen optreden. Maar zelfs als de eisen duidelijk zijn, heeft de bouwer nog altijd veel keuzes. Bovendien wordt de altijd voor een bepaald glastype niet opgegeven door de laagste kosten.

Glas wordt op brandwerendheid getest door Aangemelde instanties: testlaboratoria zoals het Laboratorium voor Brand van Peutz. Dit gebeurt volgens diverse normen. De meest opvallende zijn NEN-EN 1364-1 (brandwerendheid van niet-dragende scheidingswanden), NEN-EN 1364-3 en (brandwerendheid van vliesgevels), NEN-EN 1365-2 (brandwerendheid van daken) en NEN-EN 1634 -1 (brandwerendheid van raam- en deurconstructies).

Zoals al blijkt uit de omschrijving is er geen enkele norm die bedoeld is om het glas zelf op brandwerendheid te testen. Alle normen met betrekking tot brandwerendheid, zowel de testnormen als de normen voor het bepalen van de maximale tot serie uitgevoerd (de EN 15269-serie), geven aan met betrekking tot het testen van constructies met glaspanelen die zelf niet kunnen beginnen op brandwerendheid. De brandwerendheidsclassificatie, bijvoorbeeld EI 60 of E 20, heeft betrekking op de hele constructie waarin het glas is getest. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om glas dat is getest in een niet-dragende scheidingswand, zonder meer te plaatsen in een deurblad. Wel zijn de regels plaatsing in de EN 15269-serie voor het wijzigen van de glassamenstelling van de manier waarop het glas wordt, gelijk aan de normen voor niet-dragende scheidingswanden: EN 1364-1 voor het direct naar EN 15254-4 voor het uitgebreid tot.

De keuze voor het type brandwerend glas is afhankelijk van wat er getest is in de constructie die je wilt toepassen. De normNEN-EN 1634-1 bewerkingen toepassingen mogelijk zijn aan de hand van een uitgevoerde test – dit is het direct uitgevoerd, ook wel genoemd. Met deze test en andere testen met dezelfde deur van hetzelfde raam in een andere configuratie, is met de normenserie NEN-EN 15269 het uitgebreid om te bepalen. In dit gebruik toegevoegd aan – ook wel Exap mogelijkheden voor onder de afmetingen, het type glas, en de te kitten en banden. Verder zijn er nog mogelijkheden om oplossingen te bedenken. Deze worden aangegeven in deskundigenverklaringen en moeten worden goedgekeurd door de vergunningverlenende instanties van de betreffende veiligheidsregio waar het gebouw wordt opgesteld. In een deskundigenverklaring staan ​​mogelijkheden die volgens het bureau tot testresultaten leiden, gebaseerd op onderliggende brandwerende testen. Hierbij is het niet mogelijk om de testresultaten van een bepaald type brandwerend glas te gebruiken voor een ander type van een andere fabrikant.

Het is volgens de normen niet toegestaan ​​om brandwerend glas van andere dingen te passagier, ook al is het voltooid. De achtergrond hiervan is tweeledig:

Specifiek voor brandwerend glas in draaidelen en in de zij- en bovenlichten zijn er specifieke specifieke regels waar niet altijd aan wordt gedacht.

Een met glas is verbonden met de geteste constructieve samenstelling en de mogelijkheden die de normen aanbieden voor toekomstige wijzigingen. Als er in de praktijk nieuw glas bijvoorbeeld een brandwerende deur van een brandwerend raam geplaatst moet worden, bijvoorbeeld door breuk, moet dus altijd originele classificatierapport van de deskundigenverklaring bekeken worden voor het juiste type glas, de bandjes en de glaslatten.

Als wordt afgeweken, voldoet aan de deur van het raam niet meer aan de normen. Niet alleen op papier: het is ook goed mogelijk dat de wijzigingen zijn dat de deur van het niet meer voldoende brandwerend is. In het Laboratorium voor Brandveiligheid van Peutz zijn verschillende dergelijke getest. En wat blijkt dan regelmatig? Als de voorschriften van de glasproducent zijn niet goed voor de test. Aan de andere kant zien we ook dat er vaak meer mogelijk is dan de normen toelaten. Maar eerst moet er een testbewijs worden geleverd.

De hiervoor gebruikte toepassingen de situatie waarin een constructie met glas gaat plaatsen van glas gaat vervangen. Maar welk glas moet een deurenfabrikant of vliesgevelfabrikant nu kiezen? Hierbij zal de uitvoering tot goed. Wordt het product alleen in Nederland gebruikt of in heel Europa? Alleen wordt in heel specifieke situaties toegepast waarbij het vuur altijd van één zijde komt of is het juist tweezijdig? Gaat het om grote van juiste kleine vlakken? Is de snelheid van levering van belang?

Om een ​​​​juiste keuze te, het goed om te weten welke brandwerende glastypen er op de markt verkrijgbaar zijn. Globaal gezien zijn er zes verschillende soorten met verschillende eigenschappen. De leverancier kan altijd helpen met de juiste keuze voor een bepaald product en weet ook van het glas geschikt is voor toepassing buiten in isolatieglas, binnen als enkelglas, in combinatie met doorvalveiligheid en inbraakwerendheid enzovoorts.

Globaal gezien zijn er zes soorten brandwerend glas:

In het algemeen gelden voor brandwerende glasproducten dat ze bestaan ​​uit meerdere lagen van dat ze geproduceerd zijn met uitzondering van het spiegeldraadglas. Hoe meer lagen in het glas, hoe dikke verschillen in het glas kunnen voorkomen wat het doorzicht kan verstoren. Bij gebruik van dikkere gellagen en combinatie met gehard glas kan dat effect nog worden versterkt. Daarnaast zijn de meeste van deze producten niet bestand tegen temperaturen van 40 tot 50 °C, en een aantal moet worden beschermd tegen de inwerking van UV-licht om reactie van de gel of verkleuring te voorkomen. Bij de keuze van brandwerend moet worden nagedacht over de toepassing, over wat is getest, maar ook over duurzaamheids- en esthetische eisen. Het is belangrijk om dit te maken aan de producent van brandwerend glas, zodat beide kunnen worden besproken en niemand voor verrassingen komt te.

Voor deur- en raamconstructies wordt de brandwerendheid inclusief in de criteria E, E, EI1 en EI2 met de klasseduur daarbij vermeld. gaat het dan om 30 of 60 minuten. Daarnaast kan de term -ef aan de eis worden toegevoegd. De afkorting staat voor buitenbrand, ook wel een buitenbrand genoemd. Er wordt verwacht van een buitenbrand dat deze heet wordt dan een merk binnen, daarom wordt bij een test de geteste constructie met de term -ef.

De criteria E, EW en EI staan ​​voor:

Joris van der Vleuten (Peutz)